Инвестиционно Строителна Борса
0879 357 100, 0887 777 472

Бързо търсене:

ТЪРСЕНЕ ПО
КАРТА
Търси за реални
клиенти

Парцел за продажба в Мирово (Ихтиман)

Този поземлен имот е с площ от 12484 кв.м. Намира се на разклона от магистрала Тракия за село Мирово и град Костенец.

Имотът е разположен близо до селото между магистралата и стария път с лице около 200 м на всеки от тях.

Имотът е сравнително равен и се намира под нивото на магистралата, на нивото на стария път. Имотът е със статут на ниво пета категория на земята и е подходящ след отреждането му за строителни нужди за изграждане на някакъв крайпътен обект. За имота има издадено от община Ихтиман през 2008 година разрешение за изготвяне на Подробен Устройствен План за логистичен център със складови помещения.

Съгласно разработеният през 2008 година, но не внясян за утвърждаване ПУП,  за имота са предвидени следните градоустройствени показатели – плътност 80%, кинт 2,5 и кота корниз 10 м, което дава възможност за  максимално използване на терена съобразно  нуждите и вижданията на бъдещия собственик.

 

Приблизително местоположение на имота:

Избрани имоти в същата област

Парцел за продажба

Мирово
175 000 €
Този поземлен имот е с площ от 12484 кв.м. Намира се на разклона от магистрала Тракия за село Мирово и град Костенец. Имотът е разположен близо до селото между магистралата и стария път с лице около 200 м на всеки от тях.