Инвестиционно Строителна Борса
0879 357 100, 0887 777 472

Бързо търсене:

ТЪРСЕНЕ ПО
КАРТА
Търси за реални
клиенти

Парцел за продажба в яз.Искър (Панчарево район)

Предлагаме четири броя поземлени имоти с девета категория на земята и с начин на трайно ползване както следва: 4500 кв.м. пасище; 2941 кв.м. ливада; 9450 кв.м. и 2011 кв.м. изоставени трайни насаждения.

Те са разположени наблизо един до друг в землището на язовир Искър в близост до язовира и до резерват «Шумнатото тепе» по протежение на пътя Ихтиман Самоков.

Имотите са сравнително равни, като близостта им до застроени имоти със съществуващи комуникации и лесният достъп по асфалтов път ги правят подходящи за смяна на предназначението на земята и отреждането им за строителни нужди според вижданията на бъдещия си собственик. Имотите се продават както заедно, така и по отделно.

 

Приблизително местоположение на имота:

Избрани имоти в същата област

Парцел за продажба

яз.Искър
0 € / 10 € кв.м.
Предлагаме четири броя поземлени имоти с девета категория на земята и с начин на трайно ползване както следва: 4500 кв.м. пасище; 2941 кв.м. ливада; 9450 кв.м. и 2011 кв.м. изоставени трайни насаждения.