Инвестиционно Строителна Борса
0879 357 100, 0879 357 106

Бързо търсене:

ТЪРСЕНЕ ПО
КАРТА
Търси за реални
клиенти

Парцел за продажба в Хвойна (Чепеларе)

Продава се урегулиран поземлен имот с площ от 712 кв.м. намиращ се в центъра над кметството на родопското село Хвойна.

Поради естествения наклон на терена и на улицата пред имота, парцелът е оформен на две равни тераси за всяка от които има подход от към улицата.

Парцелът е ограден, обработваем и засаден с различни овощни насаждения. Имотът е целогодишно достъпен по наскоро асфалирана улица и е захранен с ток и вода, като в имота има и непресъхващ кладенец с питейна вода. Парцелите и от двете страни на имота са незастроени, но всички други съседни парцели са застроени и обитаеми. Парцелът е с градоустройствени показатели кинт 1,2 плътност 60% и кота корниз 10м и е подходящ за проектиране и изграждане на жилищна сграда за постоянно обитаване.

Приблизително местоположение на имота:

Избрани имоти в същата област

Парцел за продажба

Хвойна
7 600 €
Продава се урегулиран поземлен имот с площ от 712 кв.м. намиращ се в центъра над кметството на родопското село Хвойна.