Инвестиционно Строителна Борса
0879 357 100, 0879 357 106

Бързо търсене:

ТЪРСЕНЕ ПО
КАРТА
Търси за реални
клиенти

Земеделска земя за продажба в яз.Искър (Панчарево район)

Предлагаме четири броя поземлени имоти с девета категория на земята и с начин на трайно ползване както следва: 4500 кв.м. пасище; 2941 кв.м. ливада; 9450 кв.м. и 2011 кв.м. изоставени трайни насаждения.

Те са разположени наблизо един до друг в близост до язовир Искър и до резерват «Шумнатото тепе» по протежение на пътя Ихтиман Самоков.

Имотите са сравнително равни, като близостта им до застроени имоти със съществуващи комуникации и лесният достъп по асфалтов път ги правят подходящи за смяна на предназначението на земята и отреждането им, според вижданията на бъдещия си собственик, за строителни нужди. Имотите се продават както заедно, така и по отделно.

 

Приблизително местоположение на имота:

Избрани имоти в същата област

Земеделска земя за продажба

яз.Искър
189 020 €
Предлагаме четири броя поземлени имоти с девета категория на земята и с начин на трайно ползване както следва: 4500 кв.м. пасище; 2941 кв.м. ливада; 9450 кв.м. и 2011 кв.м. изоставени трайни насаждения.