/попълнете ако сте избрали обаждане по телефон - fill in if you chose a phone call/

/попълнете ако сте избрали обаждане по телефон - fill in if you chose a phone call/